Tuyển Quản đốc sản xuất

Kỹ thuật
Căn cứ kế hoạch tổng thể được giao, quản đốc tiến hành lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo phải đáp ứng được những yêu cầu về tiến độ, chất lượng
Xem chi tiết
Hưng Yên 30-04-2018 Toàn thời gian

Tuyển nhân viên thiết kế

Kỹ thuật
Xây dựng và bóc tách bản vẽ kỹ thuật; Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cho công nhân sản xuất; Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Xem chi tiết
Hà Nội 03-05-2018 Toàn thời gian